מחלת הסלמונלה

רקע כללי
גורמי המחלה, העברה ונפיצות
טיפול

פתרונות פיברו

רקע כללי

מחלת הסלמונלוזיס מוגדרת כתחלואה הנגרמת על ידי חיידקים ממשפחת הסלמונלה. סלמונלוזיס הינה אחת המחלות החשובות ביותר בענף בעלי החיים, וחשיבותה נובעת לא רק עקב העובדה שחיידקי הסלמונלה יכולים לגרום לנזקים כלכליים בענפי בעלי חיים השונים, אלה בעיקר בגלל שחיידקי סלמונלה מעורבים כאחד הגורמים העיקריים בתחלואת מעיים בבני אדם. קיימים למעלה מ 2500 סוגים שונים של סלמונלה ובכל שנה נפגעים מיליוני בני אדם בכל מדינות העולם ממחלת הסלמונלוזיס הנגרמת מסוגים שונים של חיידקי סלמונלה.

גורמי המחלה, העברה ונפיצות

קיימים שני סוגים עיקריים של סלמונלה הפוגעים אך ורק בבעלי כנף ואינם פוגעים בבני אדם. חיידקי סלמונלה אלו כוללים את ה  Salmonella pullorum ו Salmonella gallinarum. שני המינים האלה לא קיימים במדינת ישראל, והשירותים הוטרינרים עושים מאמץ רב כדי למנוע כניסתן של סלמונלות אלה באמצעות יבוא עופות משק. מכל יתר אלפי המינים של חיידקי סלמונלה, החשובים ביותר הם אלה המשותפים לבעלי חיים ולבני אדם ויכולים לגרום לתחלואה בעיקר בבעלי חיים צעירים ובבני אדם. בשנות 80 החלה בעולם תופעה של תחלואה חריגה בעופות ובמקביל בבני אדם אשר נגרמה מחיידקי סלמונלה מסוג  S.enteritidis, סלמונלה זו מסוגלת לגרום לתחלואה קשה ואפילו למוות בבני אדם.
בישראל ננקטו צעדים חמורים אשר כללו השמדת להקות של תרנגולות מזוהמות ב S.enteritidis, ובמקביל הוכנסו לשימוש תרכיבים חיים ומומתים נגד סלמונלה, אשר הפחיתו בצורה משמעותית את הנפיצות של הסלמונלה הזו בישראל.
סלמונלה נוספת חשובה ביותר היא ה S.typhimurium, אשר גם היא גורמת למחלה בעופות ומעורבת בתחלואה קשה בבני אדם. גם כנגדה פותחו תרכיבים אשר סייעו רבות להפחית את נוכחותה בלהקות של עופות בישראל. שני סוגי סלמונלה אלו מסוגלות להדביק את אברי הרבייה של תרנגולות ולעבור לצאצאים דרך הביצה. דרך העברת הסלמונלה מעופות לבני אדם היא באמצעות מוצרי עוף (ביצים ובשר) לא מעובדים.

טיפול

טיפול נכון במוצרי עוף הכולל כללי היגיינה  בסיסים ובישול, יכולים למנוע את רוב הזיהום והתחלואה בבני אדם.
כיום הוחלט על ידי רוב המדינות המפותחות העולם כולל אירופה וארה"ב להפחית בצורה משמעותית את נגיעות הסלמונלה בבעלי חיים ובעיקר במוצרי עוף.
בישראל בשלב זה הוחלט להתמקד בנוסף לשתי הסלמונלות שצוינו קודם S. enteritidis   ו  S.typhimurium, בעוד שלושה סוגי סלמונלה: S.infantis, S.hadar  ו S. virchow .

שלושת הסלמונלות האלה נפוצות בבני אדם וגורמים לתחלואה רק בבני אדם אך לא לבעלי כנף המשמשים נשאים של חיידקים אלו.
כיום לא קיימים תרכיבים כנגד הזנים האלה ובשלב זה נשאר רק להפעיל פתרונות חלקיים הכוללים:
1. הגברת הבטיחות הביולוגית
2. טיפול שוטף בנברנים, חיפושיות זבל וזבובים
3. טיפול בתערובות כולל כיפתות והוספת חומרים משמידי סלמונלה
4. שימוש בחומצות אורגניות ומוצרים המפחיתים את נוכחות הסלמונלות ברפד ובזפק
5. הפחתת הסלמונלה ברמת המשחטות.
6. טיפול ועיבוד נכון של מוצרי עוף

פתרונות פיברו

1. תרכיב סלמונלה מומת משולב  S.e ו S.t
2. שיווק של תרכיבי סלמונלה חיי של חברת Tad-Lohmman
3. Termin-8 : מוצר מאושר על ידי משרד הבריאות להשמדת סלמונלות ומניעת הזדהמות חוזרת בסלמונלה במזון של בעלי חיים.
4. חומרי ניקוי וחיטוי מעולים להפחת הסלמונלה במבנים ובאזורי גידול של בעלי חיים
      Bromosept 50%, Bactol Oranim, Glutabic, 
    חומרים לטיפול במים: Aquaclean, PWT,,