תרכיבים חיים בטבליות

תרכיב חי בטבליה - ניוקאסל VH וברונכיט מדבקת H-120
תרכיב חי בטבליה, ברונכיט מדבקת מקבוצת ואריאנט 1

תרכיב חי בטבליה כנגד ברונכיט מדבקת מקבוצת ואריאנט 2

תרכיב חי בטבליה, ברונכיט מדבקת זן H120

תרכיב חי בטבליה, זן MB גמבט
תרכיב חי בטבליה, ניוקאסל זן VH