תרכיזי ויטמינים לעגלות

   


המלצות לשימוש בתרכיזי ויטמינים לעגלות:

כמות הויטמינים לראש בקר מחושבת לפי כמות ויטמין A כל שאר הרכיבים נגזרים מנתון זה:
כמות ויטמין A  לעגלה        60,000 יחידות ליום