תרכיזי ויטמינים לעגלים

  

המלצות לשימוש בתרכיזי ויטמינים לעגלים:
כמות הויטמינים לראש בקר מחושבת לפי כמות ויטמין A כל שאר הרכיבים נגזרים מנתון זה:
כמות ויטמיןA  לעגל  60,000   יחידות ליום