תרכיזי ויטמינים לטלאים וצאן

 

  

המלצות לשימוש בתרכיזי ויטמינים לצאן:

1 ק"ג של א-ד-ויט לצאן עבור 1 טון מזון יבש
מנה של 12 ק"ג תרכיז טלאים עבור 1 טון מזון יבש
מנה של 9 ק"ג תרכיז כל לצאן עבור 1 טון מזון יבש
מנה של 9 ק"ג תרכיז אומניצאן עבור 1/2 טון מזון יבש

כמות הוויטמינים לראש צאן מחושבת לפי כמות ויטמין A כל שאר הרכיבים נגזרים מנתון זה:
כמות ויטמיןA  לראש צאן  10,000   יחידות ליום