Phibro Animal Health Corporation - מדיניות הפרטיות

(המסמך עודכן לאחרונה בתאריך 24 במאי 2018)

 

1.     סקירה כללית

לפרטיותך חשיבות עליונה עבור חברת Phibro Animal Health Corporation, שמשרדה הראשי נמצא בכתובת Glenpointe Centre East, 3rd Floor, 300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666, ארה"ב (להלן: "Phibro", "אנו", "אנחנו" או "אותנו", לרבות הישויות המסונפות לנו. "הישויות המסונפות" משמען כל גוף השולט בנו, נשלט על ידינו או שנתון לשליטה משותפת יחד איתנו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. "שליטה" למטרות הגדרה זו משמעה בעלות או החזקה במישרין, או בעקיפין, של יותר מ-50% מזכויות ההצבעה בישות הנדונה). מדיניות פרטיות ועוגיות (להלן: "מדיניות הפרטיות") זו חלה על כל המוצרים והשירותים שמציעה Phibro (להלן: "השירות").

במדיניות פרטיות זו, המונח "נתונים אישיים" פירושו נתונים הנוגעים לאדם חי המזוהה מתוך הנתונים או שניתן לזהותו מתוכם, או מתוך הנתונים בצירוף עם מידע אחר המצוי ברשותנו, או שסביר שיגיע לידינו, הכולל נתונים אישיים כמתואר בחקיקת הגנת הנתונים (כפי שזו מוגדרת להלן).

אנא קרא את הדברים הבאים בעיון. רישום לחשבון Phibro ("חשבונך") באתרנו או בכל יישום נייד, שימוש בחשבון שלך או קבלת תנאי מדיניות פרטיות זו, מהווים אישור מצדך כי קראת את מדיניות פרטיות זו, והסכמת להיות מחויב לה. אתה תידרש לקבל מדיניות פרטיות זו במפורש לפני שתספק לנו כל נתונים אישיים, וכל משתמש שישתמש בחשבונך יידרש אף הוא לקבל מדיניות פרטיות זו לפני שייגש לראשונה (או שימשיך לגשת) לשירות שלנו באמצעות חשבונך. אם אינך מסכים לתנאים אלה עליך לעזוב את אתר האינטרנט שלנו מיד. אם תבחר לקבל מדיניות פרטיות זו, אנו נתעד את קבלת מדיניות הפרטיות מצדך בהקשר זה.

אנו נטפל בנתוניך האישיים בהתאם לחקיקה בנושא ההגנה על נתונים. "חקיקת הגנת הנתונים" פירושה חוקי הגנה על המידע מן השנים 1988 ו-2003 והנחיה 95/46/EC, בנוסף לכל חוק או תקנה אחרים החלים הקשורים בעיבוד נתונים אישיים ובפרטיות (לרבות הנחיית E-Privacy ותקנות הוועדות האירופיות (רשתות ושירותי תקשורת אלקטרוניים) (פרטיות ותקשורת אלקטרוני) 2011 ("תקנות E-Privacy"), ככל שחקיקה כאמור תשונה, תעודכן או תוחלף מעת לעת, לרבות כמתחייב מן התקנה הכללית בדבר הגנה על הנתונים (EU) 2016/679 ("GDPR") (כמו גם חוקים המטמיעים או משלימים את ה-GDPR, וחוקים המשנים את תקנות E-Privacy או משלימים אותן).

 במדיניות פרטיות זו יונח הבסיס לאופן שבו נעבד כל נתונים אישיים שנאסוף ממך או שתספק לנו. אנו נהיה רשאים להשתמש בנתוניך האישיים על בסיס אחד, או יותר, היסודות המשפטיים הבאים: (i) כדי לבצע חוזה עמך; (ii) כדי לבסס טענות או הליכים משפטיים, לנקוט בהם או להגן מפניהם; (iii) למלא אחר מחויבויות חוקיות ורגולטוריות; (iv) למטרות עסקיות לגיטימיות הכרוכות באספקת השירות לך (במקרה זה, האינטרס הלגיטימי שלנו לא יגבר על זכויות הפרטיות היסודיות שלך); ו/או (v) כאשר נתת לנו את הסכמתך במפורש.

 2.     מידע שאנו אוספים ממך

אנו מכבדים באופן מלא את זכותך לפרטיות בכל הנוגע לאינטראקציות שתקיים עם השירות ועושים כל מאמץ כדי לשמור על שקיפות בהתנהלותנו עמך ביחס לסוגי המידע שנאסוף ממך ואופן השימוש שאנו נעשה בו. כמו כן, אנו אוספים מידע של אנשים פרטיים ומשתמשים בו רק כאשר אנו זכאים לעשות זאת לפי החוק. מידע בדבר הנתונים האישיים הנאספים על ידי ישויות איריות זמין בכתובת www.dataprotection.ie, אתר האינטרנט של הנציב האירי להגנה על נתונים ("DPC").

אנו נהיה רשאים לאסוף ממך נתונים אישיים במהלך ניהול עסקינו השוטפים, לרבות דרך שימושך באתרנו, כאשר תיצור קשר עמנו או תבקש מאיתנו מידע, כאשר תשתמש בשירות שלנו, או כתוצאה מיחסיך עם אחד או יותר מעובדינו. המידע שאנו מעבדים כולל: (i) מידע בסיסי, כגון שמך (לרבות קידומת או תואר), החברה שעבורה אתה עובד, תפקידך או תוארך ויחסיך עם אדם; (ii) פרטי יצירת קשר, כגון כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני ומספר(י) טלפון; (iii) מידע פיננסי, כגון מידע הקשור בתשלומים; (iv) מידע טכני, כגון מידע מביקוריך באתרנו או ביישומים או ביחס לחומרים והודעות שאנו שולחים אליך באופן אלקטרוני; (v) מידע שתספק לנו לצורכי נוכחות בפגישות ואירועים, לרבות דרישות נגישות ומגבלות מזון; (vi) נתוני מיקום הנוגעים לך; או (vii) כל מידע אחר הנוגע לך שאתה עשוי לספק לנו. כל הנתונים האישיים שאנו נאסוף ממך למטרות אלה יכונו, להלן, יחד "הנתונים שלך"). Phibro היא מחזיקת נתונים (כהגדרת המונח בחקיקת הגנת הפרטיות) בכל הנוגע לנתונים שלך.

 אנו משתדלים לשמור על דיוק הנתונים שלך ועל העדכניות שלהם. משום כך, עליך להודיע לנו בהקדם האפשרי על כל שינוי הנודע לך במידע כאמור. באפשרותך לשנות את ההעדפה שהצהרת עליה באשר לרצונך לקבל חומרי שיווק ישיר מאיתנו, בלחיצה על כפתור 'הסר רישום' המופיע בכל תקשורת אלקטרונית המכילה חומרי שיווק ישיר שאתה מקבל מאיתנו.

 אם גילך 18 ומטה, אנא קבל רשות מן ההורה/אפוטרופוס שלך לפני שתספק לנו את הנתונים שלך.

3.     מדוע אנו אוספים את נתוניך/מקבלים גישה אליהם

אנו רשאים לאסוף מידע ממך לפי הצורך במהלך אספקת השירות שלנו. אנו רשאים לאסוף את המידע האישי שלך במהלך ניטור הכלים והשירותים הטכנולוגיים שלנו, לרבות אתר האינטרנט של והודעות הדואר האלקטרוני שנשלחות מאיתנו ואלינו. אנו אוספים מידע על אודותיך כאשר אתה מספק לנו או אותו, או כאשר אתה מקיים אינטראקציה ישירה איתנו. אנו רשאים לאסוף או לקבל מידע על אודותיך ממקורות אחרים, כגון שמירה על עדכניות פרטי הקשר שלך שכבר נמצאים ברשותנו בעזרת מקורות הזמינים לציבור.

אנו משתמשים במידע זה כדי: (i) לספק ולשפר את אתר האינטרנט שלנו, לרבות ביקורת וניטור של השימוש בו; (ii) לספק לך את השירות שלנו ולשפרו; (iii) לספק מידע שתבקש מאיתנו; (iv) לשלוח לך עדכונים, פרסומים ופרטי אירועים; (v) לנהל את מערכת היחסים שלנו עמך; (vi) למלא את מחויבויותינו לפי החוק, הרגולציה וניהול הסיכונים; או (vii) לצורכי גיוס.

כאשר נרצה להשתמש בנתונים שלך בכל צורה אחרת, אנו נקפיד להודיע לך על כך ולקבל את הסכמתך מראש. אתה תקבל הזדמנות להשהות או לבטל את הסכמתך לשימוש בנתונים שלך לכל מטרה שאינה מצוינת במדיניות פרטיות זו.

 4.     עוגיות

עוגייה היא קובץ טקסט קטן הנשמר בהתקן שלך על ידי שרת האינטרנט, ומאפשר לאתר האינטרנט ו/או ליישום הנייד לזהות משתמשים חוזרים, להקל על הגישה המתמשכת של המשתמש לאתר ו/או היישום הנייד ועל השימוש בהם ומאפשר לאתר האינטרנט ו/או היישום הנייד לעקוב אחר התנהגות השימוש ולחבר נתונים מצרפיים המאפשרים לשפר את התוכן ולהציג פרסום ממוקד. אנו אוספים מידע עליך ביחס לשירות, המיוצג בפורמט מצרפי באמצעות עוגיות. העוגיות מסייעות לנו לשפר את השירות שלנו ולספק רבות מן הפונקציות שמגבירות את הידידותיות למשתמש של חוויית הדפדוף שלך. 

 

בעשותך שימוש בשירות ועל ידי קבלת התנאים של מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים לשימוש בעוגיות כמתואר במדיניות פרטיות זו (כלומר, אתה מסכים להצבת עוגיות בהתקן שלך, אלא אם תבחר באופן ספציפי שלא לקבל עוגיות). אתה תקבל הזדמנות להתנגד לשימוש בעוגיות באתר האינטרנט באמצעות 'חלון קופץ' (pop-up).

 

'תפריט העזרה' שבשורת התפריט של רוב הדפדפנים ינחה אותך כיצד למנוע קבלת עוגיות חדשות בדפדפן שלך, כיצד לקבוע כי הדפדפן יודיע לך על קבלת עוגייה חדשה וכיצד לבטל את אפשרות העוגיות כליל. כמו כן, באפשרותך למחוק או לבטל שימוש בנתונים המשמשים תוספי דפדפן כגון עוגיות Flash‚ על ידי שינוי הגדרות התוסף או ביקור באתר האינטרנט של היצרן שלו.

למידע נוסף על עוגיות וניהולן, כולל אופן הכיבוי שלהן, אנא בקר באתר www.cookiecentral.com. עם זאת, מכיוון שעוגיות מאפשרות לך ליהנות מחלק מן התכונות המהותיות של אתר האינטרנט שלנו, אנו ממליצים להותיר אפשרות זו פעילה, שכן אחרת ייתכן שלא תוכל לחוות את מלוא התכונות האינטראקטיביות של אתר האינטרנט שלנו או של אתרי אינטרנט קשורים אחרים שבהם תבקר.

אנו עשויים להשתמש בצדדים שלישיים כגון Google Analytics כדי לאסוף מידע משתמש, לרבות באמצעות שימוש בעוגיות (עוגיות Flash ועוגיות אחרות) ועזרים מסוג web beacon. העוגיות מסייעות לנו לשפר את אתר האינטרנט שלנו ולספק רבות מן הפונקציות שמגבירות את הידידותיות למשתמש של חוויית הדפדוף שלך.

כמו כן, עליך לדעת כי קיימות עוגיות המצויות בכלי האינטרנט של חברות אחרות, שבהן אנו עשויים להשתמש כדי להעשיר את אתר האינטרנט. אתה עשוי גם כן לראות 'כפתורים חברתיים' במהלך השימוש שלך באתר האינטרנט, לרבות בין היתר Twitter, YouTube ו-Facebook, המאפשרים לך לשתף או לשמור את מיקומם של דפי אינטרנט  מסוימים. לאתרים ורשתות חברתיות אלו נוהגים משלהם ביחס לעוגיות ופרטיות, הנתונים לשליטתם.

 

5.     האם קיימים מקרים שבהם אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי ליצור עמך קשר

 אנו עשויים ליצור עמך קשר:

מסיבות מנהלתיות הקשורות בשירות (למשל, כדי לספק לך תזכורות לסיסמה או כדי להודיע לך כי שירות, פעילות או תוכן מקוון מסוים הושעו לצורכי תחזוקה, או בתגובה לשאלה שתשאל אותנו);

כדי לספק לך מידע על אודות השירות, הפעילות או התוכן המקוון שלנו, לרבות שליחת עלונים אלקטרוניים (newsletter) או תכתובת דומה ועדכונים, או בתגובה לכל פנייה מצדך אלינו, למשל באתר האינטרנט שלנו, בדואר האלקטרוני או באמצעות אפשרות 'כיצד ליצור איתנו קשר המצוינת להלן;

כדי להזמין אותך להשתתף בסקרים על אודות השירותים שלנו (ההשתתפות נעשית תמיד מרצון חופשי).

6.     מהן הזכויות שיש לך

בתור נשוא נתונים, עומדות לך הזכויות הבאות לפי חקיקת הגנת הפרטיות, ואנו, בתור מחזיקת הנתונים ביחס לנתונים שלך, נפעל בכפוף לזכויות כאמור בכל הנוגע לנתונים שלך:

 • הזכות לגשת לנתונים אישיים הנוגעים לך;
 • הזכות לתקן כל טעויות בנתונים האישיים שלך;
 • הזכות לבקש מאיתנו להפסיק ליצור איתך קשר לשיווק ישיר;
 • זכויות בנוגע לקבלת החלטות אוטומטית;
 • הזכות להגביל או למנוע את עיבוד הנתונים האישיים שלך;
 • הזכות להביא לניוד הנתונים האישיים שלך למחזיקת נתונים אחרת;
 • הזכות למחיקה; וכן
 • הזכות להתלונן לנציב הגנת הנתונים האירי (DPC) אם אתה מאמין שלא טיפלנו בנתונים האישיים שלך בהתאם לחקיקת הגנת הפרטיות.
 • זכויות אלו מוסברות ביתר פירוט להלן, אך אם יש לך תגובות, חששות או תלונות בנוגע לשימוש שלנו בנתוניך האישיים, אנא צור עמנו קשר (ראה להלן 'כיצד ליצור עמנו קשר'). אנו נשיב לכל זכויות שתממש בתוך חודש ממועד קבלת בקשתך, למעט אם הבקשה היא מורכבת או מכבידה במיוחד, ובמקרה זה אנו נשיב לה בתוך שלושה חודשים (אם הדבר ידרוש יותר מחודש, נודיע לך על כך במהלך החודש הראשון). כאשר תידרש מאיתנו תשובה בתוך פרק זמן מסוים בהתאם לחקיקת הגנת הפרטיות, נשיב בתוך פרק הזמן שנקבע כאמור.

זכות הגישה לנתונים אישיים הנוגעים לך

אתה רשאי לבקש לראות אילו נתונים אישיים אנו מחזיקים על אודותיך ולקבל:

סיכום של נתונים אישיים כאמור ושל קטגוריות הנתונים האישיים המוחזקים (ראה סעיפים 2 ו-3 לעיל);

 • פרטים של המטרה שלשמה הנתונים מעובדים או מיועדים לעיבוד (ראה סעיף 3 לעיל);
 • פרטי הנמענים או סיווגי הנמענים שעשויים להיחשף לנתונים, לרבות האם הם נמצאים בחו"ל ואמצעי המיגון המשמשים לצורך העברות לחו"ל כאמור (ראה סעיף 8 להלן);
 • פרטי משך הזמן המותר לשמירת הנתונים או הקריטריונים המשמשים אותנו כדי לקבוע את משך הזמן המותר (ראה סעיף 13 להלן);
 • פרטי הזכויות שלך, לרבות הזכויות לתיקון, מחיקה, הגבלה או התנגדות לעיבוד (המפורטות בסעיף 6 זה);
 • כל מידע הזמין על אודות מקור הנתונים (ראה סעיף 2 לעיל);
 • האם אנו מבצעים קבלת החלטות או יצירת פרופיל (profiling) אוטומטיות, וכאשר הדבר מתבצע, מידע על אודות הלוגיקה הכרוכה בכך והתוצאה או ההשלכה המיועדת של קבלת החלטות או יצירת הפרופיל האוטומטיות (אנא שים לב לכך שאיננו יוצרים פרופילים כיום - אם הדבר ישתנה, אנו נודיע לך על כך באמצעות עדכון מדיניות פרטיות זו), וכן
 • כאשר הנתונים האישיים שלך מועברים אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, מהם אמצעי הזהירות המשמשים למטרה זו (ראה סעיף 8 להלן).

כל הפרטים הנוגעים לנקודות לעיל מובאים במדיניות פרטיות זו; עם זאת, אם דרושה לך הבהרה נוספת, אנא צור עמנו קשר (ראה 'כיצד ליצור עמנו קשר להלן).

 עליך לשלוח בקשות הנוגעות לנתונים האישיים שלך אלינו (ראה 'כיצד ליצור עמנו קשר להלן) תוך ציון הנתונים האישיים שאליהם דרושה לך גישה, ואנו עשויים לשמור עותק של בקשה כזו לצרכינו הלגיטימיים של ניהול השירות ואתר האינטרנט שלנו. כדי לסייע לנו למצוא את המידע בקלות, אנא ספק לנו מידע רב ככל האפשר על אודות סוג המידע שברצונך לצפות בו. אם כדי להיענות לבקשתך, יהיה עלינו לחשוף מידע הקשור לאדם אחר או המזהה אותו, ייתכן שנזדקק להסכמת אותו האדם, במידת האפשר. אם לא נוכל לקבל הסכמה, ייתכן שנצטרך לשמור לעצמנו את המידע או לערוך את הנתונים כדי להסיר את זהותו של אותו אדם, במידת האפשר.

 קיימים סוגי נתונים מסוימים שאותם איננו מחויבים לגלות לך, שבהם נכללים נתונים אישיים המתעדים את כוונותינו בכל הנוגע לכל משא ומתן מולך, כאשר ניתן לצפות כי הגילוי יפגע במשא ומתן זה. כמו כן, אנו זכאים לסרב לבקשת גישה לנתונים ממך כאשר (i) הבקשה בלתי-מבוססת או מוגזמת בעליל, בייחוד עקב טבעה החוזר (במקרה זה, אם נחליט לספק לך את הנתונים האישיים שביקשת, ייתכן שנחייב אותך בסכום סביר כדי לגלם את העלויות המנהלתיות הכרוכות בכך), או (ii) אנו זכאים לעשות זאת בהתאם לחקיקת הגנת הנתונים. 

 הזכות לעדכן את הנתונים האישיים שלך או לתקן כל טעות בנתונים האישיים שלך

 באפשרותך לדרוש מאיתנו לתקן כל טעויות בנתונים האישיים שלך שבהם אנו מחזיקים, ללא תמורה. אם תרצה לעשות כן, אנא פעל כדלקמן:

 • כתוב לנו בדואר או בדואר אלקטרוני (ראה להלן 'כיצד ליצור עמנו קשר');
 • כלול בהודעתך מספיק פרטים הדרושים כדי לזהות אותך (כגון שם, פרטי רישום); וכן
 • ציין את המידע השגוי ואת המידע שבו יש להחליפו.

אם נידרש לעדכן את נתוניך האישיים, אנו נודיע לנמענים שנחשפו בעבר לנתונים האישיים הללו (אם היו כאלו), אלא אם הדבר אינו מתאפשר, או שהוא כרוך במאמץ שעומד ביחס בלתי סביר לבקשה.

אתה אחראי לכך שכל הנתונים האישיים המסופקים לנו מדויקים ושלמים. אם מידע כלשהו שנתת לנו ישתנה, אנא יידע אותנו בכך בהקדם האפשרי (ראה להלן 'כיצד ליצור עמנו קשר).

הזכות לבקש מאיתנו להפסיק ליצור איתך קשר לשיווק ישיר

יש לנו עניין לגיטימי לשלוח לך הודעות אלקטרוניות בקשר עם השירות ועניינים קשורים (העשויות לכלול, בין היתר, עלוני מידע, הודעות על תכונות חדשות וכד'). כמו כן, אנו עשויים לבקש את הסכמתך לשלוח אליך דברי שיווק ישיר מעת לעת. אנו עשויים גם לשאול אותך שאלות שונות עבור שירותים שונים, לרבות תחרויות. באותו האופן, אנו עשויים לבקש ממך למלא סקרים המשמשים אותנו לצורכי מחקר, אף על פי שאינך חייב להשיב להם.

באפשרותך לבקש מאיתנו להפסיק ליצור עמך קשר למטרות שיווק ישיר. אם תרצה לעשות כן, אנא פעל כדלקמן:

 • כתוב לנו בדואר או בדואר אלקטרוני (ראה להלן 'כיצד ליצור עמנו קשר). תוכל גם כן ללחוץ על כפתור 'הסר רישום' שבתחתית ההודעה האלקטרונית. ההסרה תופעל עד 15 ימים לאחר מכן; וכמו כן
 • אם אינך מרוצה מדרכים מסוימות שבהן נוצר עמך קשר (למשל, אם תשמח שניצור עמך קשר בדואר האלקטרוני אך לא בטלפון), ציין את שיטת יצירת הקשר שאינך מרוצה ממנה.

אנו נספק לך מידע על פעולות שננקטו בתגובה לבקשתך להפסיק את השיווק הישיר - אפשר שמידע זה יועבר בהודעת דואר אלקטרונית המאשר כי הוסרת מרשימת התפוצה. הסרה מרשימת תפוצה של שיווק ישיר אינה מסירה את הרישום שלך לקבלת הודעות אלקטרוניות מהותיות בנוגע לניהול החשבון שלך.

זכויות בנוגע לקבלת החלטות אוטומטית (אם רלוונטי)

אתה רשאי לבקש מאיתנו להבטיח כי כל אימת שאנו מבצעים הערכה שלך, לא נקבל החלטות כלשהן אך ורק על סמך תהליך אוטומטי בלבד וכי כל החלטה תיבחן על ידי עובד בחברה. יצירת פרופיל אוטומטי עשויה להתרחש ביחס לנתוניך האישיים למטרות פרסום ממוקד והסרה ממיקוד של פרסום מוגדר. הדבר מאפשר לנו להתאים את הפרסומות שלנו ללקוחות המתאימים ומסייע למזער את הסיכון שתקבל פרסומות בלתי-רצויות. זכויות אלו לא יחולו בכל הנסיבות, למשל כאשר ההחלטה (i) מותרת בחוק או נדרשת על פיו, (ii) נדרשת למטרת ביצוע חוזה בינך לבינינו, או (ii) מבוססת על הסכמתך המפורשת. בכל המקרים, אנו נשתדל להביא לנקיטת אמצעים מתאימים לשמירה על האינטרסים שלך.

הזכות להגביל או למנוע את עיבוד הנתונים האישיים שלך

בהתאם לחקיקת הגנת הנתונים, אתה רשאי לבקש שנפסיק לעבד את הנתונים האישיים שלך באופן זמני, אם:

 • לדעתך אין הנתונים האישיים מדויקים (אולם אנו נתחיל שוב בעיבוד לאחר שנבדוק ונאמת את דיוקם);
 • העיבוד מנוגד לחוק אך אינך רוצה שנמחק את נתוניך האישיים;
 • איננו זקוקים עוד לנתונים האישיים לצורכי העיבוד שלנו; או אם
 • התנגדת לעיבוד מכיוון שלדעתך על האינטרס שלך לגבור על הבסיס שעליו נשען עיבוד הנתונים האישיים מצדנו.

אם תממש את זכותך להגביל את אפשרותנו לעבד את הנתונים האישיים שלך, אנו נמשיך לעבד את הנתונים האישיים שלך אם:

 • תסכים לעיבוד כאמור;
 • העיבוד הכרחי למימוש תביעות משפטיות או הגנה מפניהן;
 • העיבוד דרוש להגנה על זכויותיהם של יחידים אחרים או ישויות משפטיות; או
 • העיבוד הכרחי לשמירה על האינטרס הציבורי.

הזכות לניוד הנתונים

בהתאם לחקיקת הגנת הפרטיות, באפשרותך לבקש עותק אלקטרוני של הנתונים האישיים שלך שסיפקת לנו ושאנו מחזיקים באופן אלקטרוני, או לבקש מאיתנו לספק זאת ישירות לצד אחר. זכות זו חלה רק על נתונים אישיים שסיפקת לנו - היא אינה חלה על נתונים שהפקנו אנו. בנוסף, הזכות לניוד הנתונים חלה רק כאשר:

 • העיבוד מבוסס על הסכמתך או כאשר הוא מתבצע לביצוע חוזה; וכן
 • העיבוד מתבצע באמצעים אוטומטיים.

הזכות למחיקה

בהתאם לחקיקת הגנת הפרטיות, באפשרותך לבקש מאיתנו (ראה להלן 'כיצד ליצור עמנו קשר) למחוק את נתוניך האישיים כאשר:

 • אינך סבור כי אנו זקוקים לנתוניך האישיים לשם עיבודם למטרות המצוינות במדיניות פרטיות זו;
 • אם נתת לנו הסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים שלך, אתה מושך הסכמה זו ואין באפשרותנו לעבד את נתוניך האישיים באופן חוקי אחר;
 • אתה מתנגד לכך שנעבד את הנתונים האישיים שלך ואין לנו בסיס חוקי להמשך עיבוד זה;
 • נתוניך האישיים עובדו באופן המנוגד לחוק או שלא נמחקו על אף שהיו אמורים להימחק; או כאשר
 • יש למחוק נתוניך האישיים כדי לציית לחוק.

בנסיבות מסוימות, ייתכן שנמשיך לעבד את נתוניך האישיים בהתאם לחקיקת הגנת הפרטיות (כלומר כאשר יש לנו הצדקה משפטית להמשיך להחזיק בנתונים אישיים אלה, למשל כאשר הדבר מהווה אינטרס עסקי לגיטימי שלנו (כגון שמירת ראיות של מידע חיובים וכד'). אם נידרש לעדכן את נתוניך האישיים, אנו נודיע על כך לנמענים שנחשפו בעבר לנתונים האישיים הללו (אם היו כאלו), אלא אם הדבר אינו מתאפשר, או שהוא כרוך במאמץ שעומד ביחס בלתי-סביר לבקשה. נודיע גם לך על אודות נמענים אלו אם תבקש זאת.

הזכות להתלונן לנציב הגנת הנתונים האירי (DPC)

אם אינך סבור כי עיבדנו את נתוניך האישיים בהתאם למדיניות פרטיות זו, אנא צור עמנו קשר בהזדמנות הראשונה. אם אינך שבע רצון, באפשרותך להתלונן לנציב הגנת הנתונים האירי (DPC) או לממש כל אחת מזכויותיך האחרות בהתאם לחקיקת הגנת הנתונים. מידע המסביר כיצד לעשות זאת זמין באתר DPC בכתובת https://www.dataprotection.ie

7.     משיכת ההסכמה

אם אינך מסכים עוד לכך שנעבד את נתוניך (ביחס לכל עניין המצוין במדיניות פרטיות זו ככפוף להסכמתך), אתה רשאי לבקש שנחדל מעיבוד כאמור בפנייה אלינו באמצעות אפשרות 'כיצד ליצור עמנו קשר שלהלן. אנא שים לב לכך שאם תמשוך את הסכמתך לעיבוד כאמור, למשל ביחס לשימוש בעוגיות, ייתכן שלא נוכל עוד לספק לך את השירות במלואו או בחלקו.

8.     עם מי אנו משתפים את המידע שלך

Phibro לא תשתף את הנתונים שלך ללא הסכמתך למעט אם הדבר יידרש בחוק (מלבד כפי שנקבע במדיניות פרטיות זו). אם Phibro תהיה מעורבת במיזוג, רכישה או כל צורה אחרת של מכירה של כל נכסיה או חלקם, הנתונים שלך לא יועברו לכל צד שלישי, אלא אם נעשה שימוש באמצעי ביטחון נאותים אצל הנמען ביחס לאבטחת הנתונים שלך.

אנו מגבילים את הגישה למידע אישי לעובדים, קבלנים וסוכנים הצריכים לדעת את המידע הזה כדי להפעיל את השירות/אתר האינטרנט שלנו, לפתח או לשפר אותו. אנשים אלו כפופים למחויבויות סודיות ועשויים להיות כפופים לאכיפה משמעתית, לרבות סיום העסקה, תביעה אזרחית ו/או פלילית, אם לא יעמדו במחויבויותיהם אלה.

נתוניך עשויים להיות מועברים ליעד שמחוץ לאזור הכלכלי האירופי ("EEA"), או שיאוחסנו ביעד מעין זה, או שתתבצע גישה אליהם ממנו למטרות אספקת השירות מצדנו. הנתונים עשויים אף להיות מעובדים על ידי עובדים הפועלים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי העובדים עבורנו, עבור ישות תאגידית אחרת בקבוצתנו, או עבור כל ספק שלנו. בשליחת הנתונים שלך, אתה מסכים במפורש להעברה, אחסנה או עיבוד אלו. אנו נוקטים בכל הצעדים ההכרחיים כדי להבטיח טיפול מאובטח בנתונים שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו. אמצעי הביטחון המשמשים ביחס להעברת הנתונים שלך מחוץ לאזור הכלכלי האירופי לצדדים שלישיים הם חוזים מתאימים שבהם נתקשר עם כל הנמענים של נתונים אלו.

כל המידע שתספק לנו מאוחסן בשרתינו המאובטחים (או שרתים מאובטחים של צד שלישי שעמו התקשרנו). כאשר סיפקנו לך (או כאשר בחרת) סיסמה המאפשרת לך לגשת לכל חלק באתר האינטרנט שלנו, אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה. אנו מבקשים שלא תשתף את סיסמתך עם אף אדם שאינו מורשה להשתמש בשירות.

9.     אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

מדיניות פרטיות זו חלה על אתרי אינטרנט ושירותים המצויים בבעלות Phibro ומופעלים על-ידיה. איננו שולטים באתרים/יישומים שעשויים להיות מקושרים מאתר האינטרנט שלנו. אתרים/יישומים אחרים אלו עשויים להציב עוגיות משלהם או קבצים אחרים במחשבך, לאסוף נתונים או לבקש ממך מידע אישי. אתה מכיר בכך כי השירות שאנו מספקים ואתר האינטרנט שלנו עשויים לאפשר או לסייע לך לגשת לתוכן אינטרנטי של מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים באמצעות אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, להתכתב עם צדדים שלישיים כאמור או לרכוש את המוצרים והשירותים כאמור, ואתה תעשה כן על אחריותך בלבד. איננו מצהירים או מתחייבים, ולא תהיה לנו כל חבות או מחויבות מכל סוג שהוא ביחס לתוכן, לשימוש או לתכתובת של כל אתרי צד שלישי כאמור, או ביחס לכל עסקאות שהושלמו, וכל חוזה שבו התקשרת אתה עם כל צד שלישי כאמור והשימוש של צד שלישי כאמור בנתוניך האישיים. איננו מעודדים הפיכת כל אתר אינטרנט של צד שלישי או תוכן של אתר אינטרנט של צד שלישי לזמין באמצעות השירות או אתר האינטרנט שלנו, או מסכימים לכך. אנו ממליצים לך ללמוד לעומקם את תנאי השימוש וכל מדיניות שימוש החלים על אתרי אינטרנט ו/או שירותים כלשהם המופעלים על ידי צדדים שלישיים. אנא שים לב לכך שאין אנו נושאים באחריות לנוהגי הפרטיות של צדדים שלישיים כלשהם.

10.  תוכן פוגעני

אם הנתונים שלך מכילים כל חומר אשר בנסיבות סבירות עשוי להיחשב כפוגעני, בלתי-הולם או פוגע, או אם תתנהג באופן משבש אחר כלשהו ביחס לשירות, אנו רשאים להסיר תוכן כאמור ו/או להשעות את השימוש בחשבונך. כמו כן אנו עשויים להסיר כל חומר כאמור מכל עמוד שלנו ברשתות החברתיות.

כאשר אנו סבורים בתום לב כי אתה מפר חוקים כלשהם החלים או שייתכן שאתה מפר אותם, למשל בגין דברי שטנה, אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים, לרבות לרשויות אכיפת החוק או לספקית האינטרנט שלך. אנו נעשה כן אך ורק בנסיבות שבהן חשיפה כאמור מותרת בחוקים החלים, לרבות חקיקת הגנת הפרטיות.

11.  כיצד אנו מגנים על המידע האישי שלך

אנו נוקטים במרב המאמצים כדי להגן על פרטיות המשתמשים באמצעות שימוש נאות בטכנולוגיית אבטחה. אנו מגבילים את הגישה לנתוניך האישיים של עובדים, קבלנים וסוכנים הצריכים להיחשף לנתוניך כדי להפעיל, לפתח או לשפר את השירותים שאנו מספקים. אנו מבטיחים את קיומם של אמצעי אבטחה פיזיים וטכנולוגיים הולמים להגנה על המידע שלך; וכמו כן אנו מקפידים על כך שבכל תהליך שאותו אנו מקיימים בעזרת מיקור חוץ, ספק השירות נקט באמצעי אבטחה הולמים. עם זאת, אתר האינטרנט שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט המצויים בבעלות צדדים שלישיים ומופעלים על-ידיהם. לאתרי צד שלישי אלו יש מדיניות פרטיות משלהם, לרבות עוגיות. איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות או חבות בגין נוהגי הפרטיות של אתרי צד שלישי כאמור ושימושך באתרים כאמור נעשה באחריותך.

אנו נטמיע אמצעים טכניים וארגוניים נאותים כדי להבטיח רמת אבטחה שהולמת את הסיכונים הכרוכים בעיבוד נתוניך. באופן ספציפי, אנו נשקול את הסיכונים הכרוכים בהשמדה, אובדן, או שינוי נתונים אישיים המשודרים, מאוחסנים או מעובדים באופן אחר, או חשיפה או גישה בלתי-מורשית אליהם, באופן תאונתי או בלתי-חוקי..

למרבה הצער, שידור מידע דרך האינטרנט אינו בטוח לחלוטין. למרות שאנו נעשו כמיטב יכולתנו כדי להגן על הנתונים שלך, אין באפשרותנו להבטיח את בטיחותם של נתונים כלשהם המשודרים אלינו וכל שידור כאמור נעשה על אחריותך. עם קבלת המידע אצלנו, אנו נשתמש בהליכים ואמצעי אבטחה קפדניים כדי לנסות למנוע גישה בלתי-מורשית. ככל שמאפשר החוק, איננו אחראיים לכל עיכובים, מחדלים במשלוח או כל אובדן או נזק אחר כתוצאה מ-(i) העברת נתונים על גבי רשתות ומתקני תקשורת, לרבות האינטרנט, או (ii) כל עיכוב או כשל במשלוח מצד כל ספק שירות אחר שאינו מצוי עמנו בהתקשרות, ואתה מכיר בכך שאתר האינטרנט עשוי להיות נתון למגבלות, עיכובים ובעיות אחרות המתרחשות באופן טבעי במתקני תקשורת כאמור. מתוך הבנה כי איננו יכולים להבטיח מניעה מוחלטת של מתקפות סייבר כגון פצחנות, רוגלות ווירוסים, אתה תפטור אותנו מחבות בגין כל אובדן, השמדה או חשיפה בלתי מורשית של נתוניך הנובעת מסיכונים כאמור.

12.  דיווח על פריצות

במקרה של פריצות נתונים חמורות ביחס לנתונים שלך, אנו נודיע על כך לנציב פרטיות הנתונים האירי (DPC) ללא דיחוי בלתי-הולם, וככל שסביר לעשות כן, לא יאוחר מ-72 שעות לאחר שהדבר נודע לנו. אם לא נודיע על כך בתוך 72 שעות, אנו נתעד הצדקה מנומקת לעיכוב; עם זאת, אין הכרח ליידע את נציב פרטיות הנתונים האירי (DPC) כאשר לא סביר כי פריצת הנתונים האישיים תביא לסיכון זכויותיהם וחירויותיהם של אנשים טבעיים. פריצת נתונים אישיים בהקשר זה משמעה פריצת אבטחה המובילה להשמדה, אובדן, שינוי נתונים אישיים המועברים, מאוחסנים או מעובדים באופן אחר כלשהו, או חשיפה או גישה בלתי-מורשית אליהם, באופן תאונתי או בלתי-חוקי.

אנו נתעד כל פריצה לנתונים, לרבות השפעותיה והפעולות שננקטו לתיקון המצב, ונודיע לך על כל פריצה לנתונים המשפיעה על נתוניך האישיים (ומהווה סיכון גבוה עבורך) כאשר נידרש לעשות כן לפי חקיקת הגנת הנתונים. אנו לא נידרש להודיע לך על פריצה לנתונים כאשר:

 • הטמענו אמצעים טכניים וארגוניים שהופכים את הנתונים לבלתי קריאים עבור כל אדם שאינו מורשה לגשת אליהם, כגון הצפנה; או כאשר
 • נקטנו אמצעים לאחר מעשה המבטיחים הסתברות נמוכה להתממשות הסיכון הגבוה לנשואי הנתונים;
  או כאשר
 • הדבר יהיה כרוך במאמץ שאינו עומד ביחס הולם לצורך, ובמקרה זה ייתכן שתחת זאת נפרסם
  הודעה לציבור.

13.  שמירת נתונים אישיים

נתוניך האישיים יישמרו ויאוחסנו למשך פרק הזמן הדרוש לפי שיקול דעתנו, תוך הבאה בחשבון של התכלית שלשמה הנתונים נאספו מלכתחילה. בכך עשויים להיכלל שמירת הנתונים שלך על פי הצורך לשם ניהול חשבונך, ציות למחויבויותינו החוקיות, יישוב מחלוקות, אכיפת ההסכמים בינינו, תמיכה בפעילויות עסקיות והמשך פיתוח השירות שלנו ושיפורו.

כאשר אנו שומרים מידע למטרת שיפור השירות/אתר האינטרנט ופיתוחו, אנו נוקטים צעדים כדי לסלק מידע המזהה אותך ישירות, ואנו משתמשים במידע רק כדי ללמוד תובנות קולקטיביות על אודות השימוש בשירות/אתר האינטרנט שלנו ולא כדי לנתח מאפיינים אישיים ספציפיים שלך.

14.  שינויים במדיניות הפרטיות

Phibro עשויה לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של Phibro. תאריך המהדורות האחרונות יופיע בעמוד זה. אם אינך מסכים לשינויים אלה, אנא הימנע משימוש נוסף באתר כדי לשלוח את נתוניך. אם ייעשו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, אנו ניידע אותך בכך על ידי הצבת הודעה במקום בולט באתר האינטרנט שלנו או באמצעות שליחת הודעה אליך בנושא זה. לא נעבד את נתוניך באופן שאינו מצוין במדיניות פרטיות זו ללא הסכמתך.

15.  כיצד ליצור עמנו קשר

אם אתה צריך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל זכות שלך הקבועה במדיניות פרטיות זו, כל בקשה כאמור תופנה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני generalcounsel@pahc.com