מחלות חיידקיות

סלמונלוזיס Salmonellosis
מחלת הסלמונלוזיס מוגדרת כתחלואה הנגרמת על ידי חיידקים ממשפחת הסלמונלה. סלמונלוזיס הינה אחת המחלות החשובות ביותר בענף בעלי החיים, וחשיבותה נובעת לא רק עקב העובדה שחיידקי הסלמונלה יכולים לגרום לנזקים כלכליים בענפי בעלי חיים השונים, אלה בעיקר בגלל שחיידקי סלמונלה מעורבים כאחד הגורמים העיקריים בתחלואת מעיים בבני אדם. קיימים למעלה מ 2500 סוגים שונים של סלמונלה ובכל שנה נפגעים מיליוני בני אדם בכל מדינות העולם ממחלת הסלמונלוזיס הנגרמת מסוגים שונים של חיידקי סלמונלה, למידע נוסף.  
Ornithobacterium rhinotracheale - ORT
מחלת ה-ORT הינה מחלה זיהומית חיידקית הנגרמת על ידי חיידקים מקבוצת ה Ornithobacterium rhinotracheale. חיידקי ה ORT מסוגלים לגרום לתחלואה בסוגים שונים של עופות, אך המחלה נפוצה יותר בתרנגולי הודו ובתרנגולות לרבייה. עד כה זוהו 18 סרוטיפים כאשר הנפוצים ביותר בעופות הן הסרוטיפים A ו B. חיידקי ה ORT מסוגלים לגרום לתחלואה כמסבכים משניים לאחר מחלות נגיפיות או כתוצאה מליקויים ממשקים שונים. לעיתים קרובות חיידקי ה ORT נמצאים משולבים עם גורמי תחלואה נוספים כגון TRT, פאסטראורלוזיס, קוליספטיסמיה ומחלות נוספות ולעיתים קשה לבודד אותו ולזהות אותו עקב הקושי היחסי בגידולו בתנאי מעבדה. למידע נוסףלמצגת מפורטת בנושא
מיקופלסמה
חיידק קטן במיוחד ומאוד ספציפי למאחסן , ידועים כ-150 סוגים שונים באדם, יונקים, עופות וצמחים. בעופות 18 סוגים שונים מהם 4 מיקופלסמות משמעותיות מבחינה כלכלית: מיקופלסמה גחיספטיקום MG , מיקופלסמה סימנוביה MS , מיקופלסמה מליאגרידיס MM ומיקופלסמה איובה MI . החיידק יכול לפגוע במערכות : נשימה, רבייה, הפרשה ובמפרקים. העברה ורטיקלית (דרך הביצה) והוריזונטלית (סביבה). המניעה מבוססת על בטיחות ביולוגית, השמדת להקות רבייה נגועות ב- MG ויש מקומות בעולם שבהם שימוש בתרכיביפ. האבחון מבוסס על סרולוגיה, PCR ובידוד חיידק. החיידק רגיש לאנטיביוטיקות מהמשפחות: טטרציקלין, קווינולונים ומקרולידים. למידע נוסף לחץ כאן
מחלת הקולי - ספטיסמיה E-coli
כל מחלה הנגרמת על ידי חיידקים מסוג  אשכריכיה קולי (E.coli) בעופות מוגדרת ברמת השדה כ"מחלת קולי". חיידקי הקולי מסוגלים לגרום לתסמונות תחלואה שונות בקרב בעלי כנף הכוללים מגוון של תופעות כגון: דלקות טבור באפרוחים צעירים, דלקת קרום הלב והכבד (P+P), נמק ראש עצם הפמור, קוליספטיסמיה ותופעות נוספות. המחלות הקשורות לחיידקי קולי הינן הנפוצות ביותר בקרב בעלי כנף הגדלים בתנאי גידול מסחריים, וגורמים לנזקים כלכליים כבדים לענף הלול בכל העולם. חיידקי הקולי אשר מסוגלים לגרום לתחלואה בעופות נקראים בשפה המדעית Avian pathogenic Escherichia coli - APEC למידע נוסף לחץ כאן.

הידעת כי

תרכיב VP2 רקומביננטי כנגד נגיף הגמבורו יעיל גם בארה"ב. VP2 הינו חלבון המעטפת של נגיף הגמבורו (IBDV). תרכיב יחידה שפותח באביק, משווק בהצלחה וידוע כיעיל במיוחד. יתרון בולט של ה VP2 רקומביננטי היא רמת בטיחותו הגבוהה בהשוואה לתרכיבי בורסה. למידע נוסף