המלצה לפרמטרים לקביעת  איכות מי השתייה בלולים 

על פי המלצת ד"ר ישראל יוסילביץ, רפרנט ראשי במשרד החקלאות

איכות המים מהווה גורם משמעותי בהצלחה בגידול עופות
יש לבדוק את איכות המים בכניסה לחווה, בכניסה ללול ובקצה הצינור בתוך הלול.
יש לתאם בדיקה עם מעבדה מתמחה ולקחת את הדגימות בכלים מתאימים ובשיטה נכונה על פי הנחיות המעבדה (בדרך כלל ניתן לבקש ששרות הלקוחות של המעבדה יגיע למשק וידגום בעצמו).
לאחר קבלת התוצאות יש להתייעץ עם מומחה בתחום ולפעול בהתאם לניקוי, חיטוי והסרת האבנית ממערכות המים.

פרמטרים לכימיה:
• PH
• אלקליניות
• חנקן חנקתי (ניטריטים N03 )
• חנקן אמוניקאלי (אמוניה או אמוניום)
• כלורידים
• נתרן
• אשלגן
• סידן
• בי-קרבונאט

פרמטרים לבקטריולוגיה:
• ספירה כללית
• קוליפורמים
• פסאודומונס
• סלמונלה